Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Školopríroďáci

Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava - Ružinov, Bratislavský kraj

Sme skupina 25 žiakov I. st. a chceme počas pobytu v škole v prírode spoznať prírodu v okolí obce Hronec. Radi by sme spoznali niektoré rastliny a živočíchy.

  • Mgr. Anna Holeckova Mgr. Anna Holeckova
  • Jana Borbová Jana Borbová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality