Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Škola

Základná škola, Krymská 5, Michalovce, Košický kraj

  • žiak Jozef sorokac, žiak žiak Jozef sorokac, žiak
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality