Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Náturisti

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava - Dúbravka, Bratislavský kraj

Malá.

  • Ing. Dušan Gulíšek Ing. Dušan Gulíšek
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality