Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

POTULNÍCI

Základná škola, Kollárovo námestie 33, Mošovce, Žilinský kraj

  • Mgr. Petra Slesárová Mgr. Petra Slesárová
  • Danko Hanko Danko Hanko
  • Matúš Chylo Matúš Chylo
  • Šimon Čano Šimon Čano
  • Timo Fábry Timo Fábry
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality