Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Bádatelia prírody

Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa, Banskobystrický kraj

Skupina pozostáva z niekoľkých žiakov 2. ročníka, ktorí budú bádať v okolí svojej školy a mesta po zásahoch človeka do prírody, či už pozitívnych alebo negatívnych. Vedúcou je ich triedna učiteľka.

  • Mgr. Miroslava Libiaková Mgr. Miroslava Libiaková
  • Kristián Humen Kristián Humen
  • Kristína Kováčová Kristína Kováčová
  • Max Pavlov Max Pavlov
  • Miloslav Hoľka Miloslav Hoľka
  • Nina Stieranková Nina Stieranková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny