Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Bebrava

Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou, Trenčiansky kraj

členovia záujmového krúžku prírodno – environmentálneho

  • Mgr.  Katarína Krajčíková Mgr. Katarína Krajčíková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality