Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Expedícia gaštanko

Základná škola JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Sme členovia krúžku Mladý prírodovedec na Základnej škole J.G. Tajovského v Banskej Bystrici.Spoločne budeme podnikať túry „S NATUROU“ v okolí Tajovského potoka a monitorovať výskyt rastlinných a živočíšnych druhov.

  • Mgr. Andrea Paučulová Mgr. Andrea Paučulová
  • Dominik Petrik Dominik Petrik
  • Erik Lapin Erik Lapin
  • Erika Bírešová Erika Bírešová
  • Lívia Ďurkovičová Lívia Ďurkovičová
  • Martina Hlinková Martina Hlinková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Okolie Tajovského potoka

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny