Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

webe

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky, Nitriansky kraj

My sme super piata bé, sme s Naturou na webe!

  • Ing. Zuzana Valkusová Súkeníková Ing. Zuzana Valkusová Súkeníková
  • Alexandra Kunčaková Alexandra Kunčaková
  • Barbora Hlinková Barbora Hlinková
  • Dominika Slamenková Dominika Slamenková
  • Sofia  Tlčinová Sofia Tlčinová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • lesopark Berek