Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

krajnanci

Základná škola s MŠ, Krajné 173, Krajné, Trenčiansky kraj

žiaci druhého stupňa

  • Mgr. Daria Gergelová Mgr. Daria Gergelová
  • Alexandra Vargová Alexandra Vargová
  • Hanka Kubaláková Hanka Kubaláková
  • Mária Medňanská Mária Medňanská
  • Tamara Mosná Tamara Mosná
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality