Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Priatelia prírody

Základná škola Ľ. Podjavorinskej s materskou školou, Bzince pod Javorinou 343, Bzince pod Javorinou, Trenčiansky kraj

Žiaci ôsmej triedy

  • Mgr. Ľudmila Šupáková Mgr. Ľudmila Šupáková
  • Karolína Hrončoková Karolína Hrončoková
  • Ladislav  Ševčík Ladislav Ševčík
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality