Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ochrancovia prírody

Základná škola, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec, Košický kraj

Počet členov: 10 Aktivity zamerané na poznávanie a ochranu prírody

  • Mgr. Katarína Juhászová Mgr. Katarína Juhászová
  • Alexander Czap Alexander Czap
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality