Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

bazanti_ce

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky, Nitriansky kraj

Sme piataci z piatej cé, preto bažanti aj s „ce“.

  • Ing. Zuzana Valkusová Súkeníková Ing. Zuzana Valkusová Súkeníková
  • Diana Munková Diana Munková
  • Martin Lupták Martin Lupták
  • Michaela Šimová Michaela Šimová
  • Slávka  Ihnátová Slávka Ihnátová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • lesopark Berek