Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Testeri

Gymnázium JGT, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Pracovný tím programu Na túru s NATUROU, ktorý touto cestou pokusne testuje funkcionalitu vytvoreného portálu.

 • Tomáš Kizek Tomáš Kizek
 • Jana Šimonovičová Jana Šimonovičová
 • Jana Šutková Jana Šutková
 • Katarína Kosková Katarína Kosková
 • Marek Hubacek Marek Hubacek
 • Martin Zeman Martin Zeman
 • Miloslav Kmeť Miloslav Kmeť
 • Peter Kapusta Peter Kapusta
 • Rudo Navrátil Rudo Navrátil
 • test test test test
 • Veronika Kováčiková Veronika Kováčiková
 • Veronika Páričková Veronika Páričková
 • Želka Ružičková Želka Ružičková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • test 4
 • testovacia
 • test2
 • Urpín
 • Suché stráne nad nemocnicou
 • test 3
 • Tajovský potok na Štiavničkách

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny