Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

GTA

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice - Staré Mesto, Košický kraj

  • Mgr. Alica Živická Mgr. Alica Živická
  • Daniel Kozák Daniel Kozák
  • Ján Šudák Ján Šudák
  • lívia ridzoňová lívia ridzoňová
  • Marek Mihok Marek Mihok
  • Terézia Smoleňová Terézia Smoleňová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Lesná cesta (Sídl. Ťahanovce - Zelený dvor)

Články prieskumnej skupiny