Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

S lupou do prírody

CVČ Včielka - environmentálny krúžok , Športovcov 904, Púchov, Trenčiansky kraj

Sme malá skupinka nadšencov pre prírodu v CVČ Včielka. Sme 3 chlapci vo veku 9–12 rokov a začali sme chodiť na krúžok S lupou do prírody prvý rok. Máme svoje zbierky minerálov, radi robíme pokusy a skúmame pod mikroskopom. Pred niekoľkými rokmi pracoval v CVČ ekologický krúžok, ktorého členovia boli zapojený do projektu Živá príroda a mapovali vtáctvo v okolí vody. Aj my by sme chceli niečo podobné skúsiť, pretože často chodíme k vode a poznávame jej krásy a tajomstvá.

  • Ing Gabika Támová Ing Gabika Támová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality