Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Koškovské stehlíky

Základná škola s MŠ, Koškovce 134, Koškovce, Prešovský kraj

Sme žiaci 4. ročníka. Veselí, zábavní a veľmi zvedaví. Vždy sa tešíme na niečo nové.

 • Mgr. Katarína Jakubčová Mgr. Katarína Jakubčová
 • Barbora Horvátová Barbora Horvátová
 • Daniela Gutterová Daniela Gutterová
 • Filip Veľas Filip Veľas
 • Jana Hromadová Jana Hromadová
 • Jaroslav Kuzica Jaroslav Kuzica
 • Lívia Balicová Lívia Balicová
 • Marek Katana Marek Katana
 • Tadeáš Ištok Tadeáš Ištok
 • Tomáš Ján Černega Tomáš Ján Černega
 • Viktória Valichnáčová Viktória Valichnáčová
 • Viliam Mihalič Viliam Mihalič
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality