Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zvedavé mravce

Materská škola pri ZŠ, Koškovce 50, Koškovce, Prešovský kraj

 • MGR SABINA KUĽHOVÁ MGR SABINA KUĽHOVÁ
 • Adam Sivčo Adam Sivčo
 • Anton Sitarčík Anton Sitarčík
 • Antónia Kenderešová Antónia Kenderešová
 • Júlia Ďurčeková Júlia Ďurčeková
 • Klaudia Korbová Klaudia Korbová
 • Mária Barkóciová Mária Barkóciová
 • Matúš Demčak Matúš Demčak
 • Nikola Židziková Nikola Židziková
 • Radovan Gajdoš Radovan Gajdoš
 • Samuel Kataník Samuel Kataník
 • Viktória Gavurová Viktória Gavurová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality