Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Kulíščatá

Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava - Ružinov, Bratislavský kraj

Skupina Kulíščatá bude pracovať ako investigatívni žurnalisti a prieskumníci a bude mapovať negatívne javy vo svojom okolí, ale aj šíriť príklady dobrej praxe pri odstraňovaní starých environmentálnych záťaží. Bude informovať aj o svojich aktivitách na podporu environmentálneho vedomia žiakov a pedagogických a nepedagogických pracovníkov na pôde školy.

  • Ing.  Marta Rovná Ing. Marta Rovná
  • Branislav  Bihary Branislav Bihary
  • Monika  Kubincová Monika Kubincová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny