Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Večernice

Základná škola, Rejdová 43, Rejdová, Košický kraj

Skupina žiakov zo Základnej školy Rejdová, Rožňava, Košický kraj. Počet žiakov: 9. Vedúca skupiny: Ing. Zuzana Liptáková- koordinátorka environmentálnej výchovy na ZŠ Rejdová. Zoznam žiakov: Ivana Dorová, Kristína Lenkeyová, Radka Farkašová, Tímea Krišťáková, Štefánia Ferková, Romana Leskovjanská, Peter Kolář, Ján Ferko, Jerguš Krásny.

  • Ing. Zuzana  Liptáková Ing. Zuzana Liptáková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality