Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Jastrabi

SPOJENÁ ŠKOLA, odborná zložka SOŠ, Rastislavova 332, Nováky, Trenčiansky kraj

Je nás 7 statočných, máme oči na stopkách.

 • Ing Dagmar Štangová Ing Dagmar Štangová
 • Adam Olejka Adam Olejka
 • Dalibor Briatka Dalibor Briatka
 • Ján Melicherík Ján Melicherík
 • Lucia Hlinková Lucia Hlinková
 • Martin Kostúr Martin Kostúr
 • Monika Kocianová Monika Kocianová
 • Nikola Prídavková Nikola Prídavková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Horná Nitra - Horné Naštice
 • Horná Nitra - Kamenec pod Vtáčnikom
 • Horná Nitra

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny