Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

prieskumníci zo Sibírskej

Základná škola s MŠ, Sibírska 39, Bratislava - Nové Mesto, Bratislavský kraj

  • Zuzana Gasparovicova, Mgr. Zuzana Gasparovicova, Mgr.
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality