Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zálesáci

Základná škola JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

27 žiakov

  • Mgr. Ingrid Matejková Mgr. Ingrid Matejková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny