Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

bobrici

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, Prešovský kraj

sú to mladi prírodovedci práve sa zoznamujúci s biológiou v piatom ročniku

  • PaedDr. Peter Hromada PaedDr. Peter Hromada
  • klaudia barcova klaudia barcova
  • kristian busovsky kristian busovsky
  • miriam lukacova miriam lukacova
  • peter pitonak peter pitonak
  • samuel brondos samuel brondos

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • PRIMOVCE-PULSATILA