Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Šačanka

Základná škola, Mládežnícka 3, Košice - Šaca, Košický kraj

členmi skupiny sú žiaci 6.ročníka, ktorým nie je naša príroda ľahostajnná

  • Mgr. Eva Mižaková Mgr. Eva Mižaková
  • Lukáš Varga Lukáš Varga

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Školský dvor