Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Picea novaca

Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky, Trenčiansky kraj

  • Ing. Jaroslav Drozd Ing. Jaroslav Drozd
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality