Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ekohavajčatá

Základná škola s MŠ, Havaj 7, Havaj, Prešovský kraj

V skupine sú žiaci z 5.-9. ročníka, ktorí našu školu navštevujú z 9 spadových obcí : Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Varechovce, Repejov, Oľka, Malá Poľana, Miková

  • PaedDr. Anna  Komišáková PaedDr. Anna Komišáková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality