Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

woodpeckers

Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda, Trnavský kraj

Sme malá skupina bádateľov , dobrodruhov a milovníkov prírody vo veku od 10 do 15 rokov, ktorým nie je ľahostajná problematika znečisťovania životného prostredia v akejkoľvek podobe.

 • RNDr. Helena FODOROVÁ RNDr. Helena FODOROVÁ
 • Barbara Bolcsová Barbara Bolcsová
 • Claudia Kukumbergová Claudia Kukumbergová
 • Erik Ferencei Erik Ferencei
 • Jakub Macek Jakub Macek
 • Lukáš Veselý Lukáš Veselý
 • Štefan Horony Štefan Horony
 • Tamara Dorák Tamara Dorák
 • Viki Bucsániyová Viki Bucsániyová
 • Zuzana Machálová Zuzana Machálová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality