Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Dinovia

Základná škola, Saratovská 85, Levice, Nitriansky kraj

Sme žiaci 5. ročníka a v rámci predmetu tvorba životného prostredia sa snažíme chrániť prírodu

 • Ing. Monika Mališová Ing. Monika Mališová
 • Barbora Borbélyová Barbora Borbélyová
 • Dominika Leckéšová Dominika Leckéšová
 • Dorota Nováková Dorota Nováková
 • Jana Hrdlicová Jana Hrdlicová
 • Natália Sitárová Natália Sitárová
 • Patrícia Poláková Patrícia Poláková
 • Romana Víglašová Romana Víglašová
 • Simona Mozolová Simona Mozolová
 • Sofia Harmanová Sofia Harmanová
 • Viktória Slušníková Viktória Slušníková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Levické rybníky

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny