Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Vlk

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, Prešovský kraj

Sme žiaci ôsmeho ročníka. Do projektu sme sa zapojili, lebo máme radi prírodu a zvieratká. Radi pozorujeme prírodu a zisťujeme o nej viac.

  • Mgr. Darina Bergmannová Mgr. Darina Bergmannová
  • Júlia  Džuganová Júlia Džuganová
  • Kristína Jurčíková Kristína Jurčíková
  • Patrícia Dudová Patrícia Dudová
  • Petra Krajňáková Petra Krajňáková
  • Tomáš Bednarčík Tomáš Bednarčík

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Lúka pod Popradským lesoparkom