Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Hlodavce

Základná škola, Školská 160/3, Čierna nad Tisou, Košický kraj

O hlodavcoch.

Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality