Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mladí Bobri

Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou, Trenčiansky kraj

Mapovanie a ochrana vzácnych vodných biotopov.

  • Mgr. Zdenka Vrbičanová Mgr. Zdenka Vrbičanová
  • adrian doktor adrian doktor
  • denis machara denis machara
  • jan adamek jan adamek
  • katka hypčova katka hypčova
  • lukas belan lukas belan
  • martin recký martin recký
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny