Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Prirodovedci

Základná škola, Školská 267, Veľká Lomnica, Prešovský kraj

  • Katarína  Lamperová Katarína Lamperová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality