Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

zvedavci

Základná škola, Školská 307, Spišská Teplica, Prešovský kraj

Skupina žiakov prvého stupňa a žiakov piatakov.

  • Mgr. Zuzana Maskulkova Mgr. Zuzana Maskulkova
  • Kristína Kalinay Kristína Kalinay
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny