Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Plantae

Gymnáz.V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, Trenčiansky kraj

Našu prieskumnú skupinu tvorí 7 študentov (4 dievčatá + 3 chlapci) druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia. Pracujeme v rámci krúžku „Živá príroda“.

  • RNDr. Michal Struhár RNDr. Michal Struhár
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality