Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Prírodňáci

Základná škola s MŠ, Lipovce 125, Lipovce, Prešovský kraj

 • Mgr. Tatiana Kušníriková Mgr. Tatiana Kušníriková
 • Alexander Sivák Alexander Sivák
 • Alžbetka Kušníriková Alžbetka Kušníriková
 • Barbora Grusová Barbora Grusová
 • Bianka Kollarčíková Bianka Kollarčíková
 • Jakub Imrich Jakub Imrich
 • Jakub Kočik Jakub Kočik
 • Jarka Sedlačková Jarka Sedlačková
 • Lenka Jajčišinová Lenka Jajčišinová
 • Lucia Skolodová Lucia Skolodová
 • Marko Valko Marko Valko
 • Martin Pavelko Martin Pavelko
 • Matúš Janiga Matúš Janiga
 • Michaela Mariňáková Michaela Mariňáková
 • Nikodem Eliaš Nikodem Eliaš

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Lúka nad školou