Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Sovy

Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves, Košický kraj

Sme žiaci základnej školy a máme radi prírodu. Prírodu nielen obdivujeme, ale aj chránime. V okolí našej žijú sovy, a preto sme si ich dali do názvu.

 • Mgr. Mária Pajunková Mgr. Mária Pajunková
 • Branislav Asnaď Branislav Asnaď
 • Jakub Kočiš Jakub Kočiš
 • Lenka Jakubócová Lenka Jakubócová
 • Matúš Moroz Matúš Moroz
 • Miloš Furda Miloš Furda
 • Miroslav Gazdag Miroslav Gazdag
 • Nikola Vasiľová Nikola Vasiľová
 • Patrik Asnaď Patrik Asnaď
 • Simona Hredzakova Simona Hredzakova
 • Terézia Katová Terézia Katová
 • Vivienne Vilusová Vivienne Vilusová
 • Žaneta Suchá Žaneta Suchá

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Tušická Nová Ves - okolie

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny