Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Lienky

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, Prešovský kraj

Sme 4 dievčatá z jednej triedy, ktoré radi športujú a radi chodia do prírody

  • Mgr. Darina Bergmannová Mgr. Darina Bergmannová
  • Kristína Zavadská Kristína Zavadská
  • Michaela  Štefániková Michaela Štefániková
  • Nikola  Jurská Nikola Jurská
  • Soňa  Babjaková Soňa Babjaková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Popradské rašelinisko Štufy

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny