Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zvedavé slniečka

Materská škola pri ZŠ, Hradby 9, Brezno, Banskobystrický kraj

Sme žiakmi ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, navštevujeme prvý ročník. V rámci nášho vyučovania spoznávame naše okolie, prostredie, prírodu. Tešíme sa na nové poznatky, ktoré máme možnosť získať prostredníctvom Vášho projektu. S pozdravom Zvedavé slniečka

  • Mgr. Henrieta Kuviková Mgr. Henrieta Kuviková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Brezno a okolie

Články prieskumnej skupiny