Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Lienky

Cirkevná ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1, Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj

Hoci sme malí prváci, príroda a život v nej nám nie sú cudzie. Páčia sa nám zvieratká a aj našou malou spoločníčkou v triede ja Lienka Školienka, cez ktorú spoznávame nielen jej kamarátov z ríše hmyzu, ale aj rastlinky a všetko to, čo do prírody patrí.

  • Mgr.  Eva Pročková Mgr. Eva Pročková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Park Štefana Moysesa