Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

sosno

Stredná odborná škola Námestovo, Hattalova 968/33, Námestovo, Žilinský kraj

  • PaedDr. Katarína Tomulcová PaedDr. Katarína Tomulcová
  • Daniela Kosmeľová Daniela Kosmeľová
  • Mária Črchlanová Mária Črchlanová
  • Silvia Bystričanová Silvia Bystričanová
  • Tatiana Holubjaková Tatiana Holubjaková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality