Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

ekológovia

Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves, Košický kraj

Žiaci turisticko – ekologického krúžku a záujemcovia o prírodu a jej ochranu z radov žiakov školy aktívne monitorujú svoje okolie – pozorujú faunu a flóru,monitorujú negatívne zásahy človeka do prírody, rôznymi aktivitami sa podieľajú na zlepšení ekologickej stopy školy a vlastným pričinením odstraňujú negatívne dopady ľahostajnosti ľudí k životnému prostrediu.

 • Ing Eva Berecinová Ing Eva Berecinová
 • Alexandra Morozová Alexandra Morozová
 • Barborka Kačurová Barborka Kačurová
 • Janka Mištaľová Janka Mištaľová
 • Karin Klimová Karin Klimová
 • Marek Ďuran Marek Ďuran
 • Margaréta Kondášová Margaréta Kondášová
 • Marko Vilus Marko Vilus
 • Martin Asnaď Martin Asnaď
 • Matttias Varga Matttias Varga
 • Michaela Andrejková Michaela Andrejková
 • Nela Fehérová Nela Fehérová
 • Sara Jessica Brand Sara Jessica Brand
 • Soňa Brecková Soňa Brecková
 • Tamara Bačáková Tamara Bačáková
 • Vanesa Koscelanská Vanesa Koscelanská
 • Viktória Cverčková Viktória Cverčková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Poondavie
 • Poondavie

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny