Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

travertínkovia

Základná škola s MŠ, Vyšné Ružbachy 330, Vyšné Ružbachy, Prešovský kraj

Skupinu tvorí 16 žiakov 5. ročníka. Vrámci triednických hodín realizujeme krátke výlety po vyučovaní alebo cez víkendy do okolia našej obce – kúpele Vyšné Ružbachy. Naša obec sa nachádza ochrannom pásme II. stupňa, v tomto pásme je na Slovensku 30 obcí, z ktorých naša obec je najznámejšia hlavne pre svoje travertínové jazierko Kráter a svojimi prírodnými liečivými zdrojmi, ktoré vytvorili v minulosti predpoklad na založenie kúpelov. Počas výletov pozorujeme prírodu, faunu a flóru, zameriavame sa i na negatívne vplyvy človeka na prírodu a možnosti jej ochrany. Realizujeme brigády na čistenie lesa, kŕmenie zveri – spolupracujeme s Poľovníckym združením Jelenec Vyšné Ružbachy. Našim cieľom je hlavne aktívny zdravý pohyb v čistom prostredí a uvedomenie si potreby zdravého životného prostredia pre život všetkých živočíchov, vrátane človeka.

 • Mgr. Daniela Grechová Mgr. Daniela Grechová
 • Adriana Holujová Adriana Holujová
 • Andrea Bajnoczyová Andrea Bajnoczyová
 • Andrea Bajnoczyová Andrea Bajnoczyová
 • Darius Heban Darius Heban
 • David Heban David Heban
 • Diana Kilárová Diana Kilárová
 • Erik Marfiak Erik Marfiak
 • Kamila Sčensná Kamila Sčensná
 • Kristína Fabisová Kristína Fabisová
 • Miriam Lukčiková Miriam Lukčiková
 • Patrik Libák Patrik Libák
 • Patrik Sonoga Patrik Sonoga
 • Peter Hanečák Peter Hanečák
 • Peter Repka Peter Repka
 • Samuel Urbanec Samuel Urbanec
 • Silvia Senková Silvia Senková
 • Soňa Senková Soňa Senková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny