Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Prieskumníci

ZŠ Juraja Holčeka s MŠ, Dolný Ohaj 583, Dolný Ohaj, Nitriansky kraj

Žiaci so záujmom o prírodu, prechádzky, pozorovanie, fotografovanie a zlepšovanie stavu v okolí.

  • Ing Mária Hozlárová Ing Mária Hozlárová
  • Andrej Bútora Andrej Bútora
  • Andrej Melišek Andrej Melišek
  • Martin Bako Martin Bako
  • Patrik Pilek Patrik Pilek
  • Šimon  Halás Šimon Halás
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny