Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Kukučky

Základná škola, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Sme skupina siedmakov, ktorí chcú poznávať a zabávať sa. Príroda v našom okolí je veľmi pestrá a často si nevšímame živočíchov a rastliny okolo seba. Chceme to zmeniť a chrániť to, čo je pre náš život najcennejšie – život a krásy prírody. To sme my – Kukučky.

  • Anna Karabová Anna Karabová
  • Beáta Demčáková Beáta Demčáková
  • Ivana Konfederáková Ivana Konfederáková
  • Jakub Špirko Jakub Špirko
  • Maroš Rada Maroš Rada
  • Martin Carik Martin Carik
  • Miriam Vrablíková Miriam Vrablíková
  • Miroslav Hričák Miroslav Hričák
  • Viktor Tokár Viktor Tokár
  • Vladimíra Šimková Vladimíra Šimková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality