Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

FollowGreen

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov, Prešovský kraj

Členovia skupiny sú študenti I.EA

 • RNDr. Ľudmila Velčeková RNDr. Ľudmila Velčeková
 • Adriana Selepova Adriana Selepova
 • Boris Wilde Boris Wilde
 • Kristián Kovalský Kristián Kovalský
 • Lenka Martineková Lenka Martineková
 • Marek Fuchs Marek Fuchs
 • Marek Prieložný Marek Prieložný
 • Marián Petroc Marián Petroc
 • Martin Ševčík Martin Ševčík
 • Michal Hajtáš Michal Hajtáš
 • Sebastián Cehelský Sebastián Cehelský

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Lesík Bila Hura
 • Hniežďanský Les
 • Solivar

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny