Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Hôrka

Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra, Nitriansky kraj

  • Mgr. Lucia Bossiová Mgr. Lucia Bossiová
  • Natália Jordanová Natália Jordanová
  • Tamara Barusová Tamara Barusová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny