Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ježkovia

Základná škola, Juhoslovanská 2, Košice - Sídlisko Ťahanovce, Košický kraj

Žiaci 8.ročníka špeciálnej triedy žiakov so sluchovým postihom.

 • RNDr. Renáta Sýkorová RNDr. Renáta Sýkorová
 • Bianka Bosáková Bianka Bosáková
 • Patrik Repčík Patrik Repčík
 • Peter Ablonczy Peter Ablonczy
 • Peter Minčák Peter Minčák

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Okraj sídliska Ťahanovce
 • Hradová -les
 • Vyšná Kamenica
 • Horný Bankov
 • Ťahanovský les 1
 • Kavečany - ZOO
 • Lúka na Podhradovej

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny