Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ochranca prírody

Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Skupina vytvorená zo žiakov 1.a 2.ročníka v rámci ŠKD, začala pracovať od októbra 2010.Vychádzky do prírody, poznávanie rastlín,stromov, zvierat. Úspešne sa podarilo nadviazať spoluprácu so ŠOP SR- Beseda o NAPANT, tvorba atlasu stopy zvierat,skúmanie a pozorovanie vodných živočíchov v rybníku, záchrana a prenos obojživelníkov v čase jarnej migrácie,beseda na tému – medvede. Z príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme organizujeme brigády na čistení rybníka pod Rybou. a lesných chodníkov v lokalite Urpín – Kalvária.

  • Milada LEPIŠOVÁ Milada LEPIŠOVÁ

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Banská Bystrica - rybník pod Rybou
  • Banská Bystrica - Urpín

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny