Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Naturáci

Základná škola, Želiarska 4, Košice - Ťahanovce, Košický kraj

  • Sofia  Kulikova Sofia Kulikova
  • Kristína Mosejová Kristína Mosejová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny