Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Vážka

Základná škola, Školská 9, Tlmače, Nitriansky kraj

Naša skupinka pracuje ako súčasť turisticko- environmentálneho krúžku na škole.

 • Mgr. Jana Nichtová Mgr. Jana Nichtová
 • Aurel Korec Aurel Korec
 • Ema Demianová Ema Demianová
 • Kristína Bačinská Kristína Bačinská
 • Matúš Hlbočan Matúš Hlbočan
 • Peter Lešťák Peter Lešťák
 • Timka Turčánová Timka Turčánová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Vodná nádrž Veľké Kozmálovce
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona pod Krivínom
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona
 • Tlmačský lesík
 • Breh Hrona
 • Breh Hrona

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny